Mobil menü ikon

GYIK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

GY.I.K

1. Gyermekem 6 éves lesz októberben. Beadhatom –e iskolába, vagy inkább maradjon még egy évet az óvodában?

Az a gyermek, aki az adott év december 31-ig betölti a 6. életévét, iskolaköteles. Vannak azonban olyan körülmények, amik lehetővé tesznek még egy év óvodai nevelést. Ezt leginkább a gyermek óvónőjével kell megbeszélni. Érdemes kikérni a véleményét, és amennyiben bizonytalanok a megítélésében, az Oktatási Hivatalnál kérhetnek erre vonatkozó vizsgálatot.  Mindenképpen ajánlatos figyelni arra, van-e a gyermeknek beszédhibája, mert azt lehetőleg iskolába kerülés előtt logopédus segítségével javítani kell.

 

2. Csak az ideiglenes lakcímünk szerint lakunk az iskola körzetében. Ez is megfelelő a felvételhez?

Igen. Az ideiglenes tartózkodási hely szerint kiállított lakcímkártya elegendő. A szülők ez alapján nyilatkoznak az életvitelszerű tartózkodásihelyükről.

A hatályos jogszabályok [2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bek.;20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bek.) alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

 

3. Nem az iskola körzetében lakunk, de az iskola közelében van az édesapa munkahelye. Ez esetben felvételt nyerhet a gyermekünk?

Iskolánk elsősorban a körzetébe tartozó gyermekeket tudja fogadni. Körzeten kívülről érkezők felvételére csak akkor van lehetőség, ha marad szabad férőhelyünk, és a Győri Tankerületi Központ egyeztetve a körzetes iskolával erre engedélyt ad.

 

4. Honnan tudhatom meg, hogy a lakóhelyem az iskola körzetéhez tartozik-e?

Győr MJV iskoláinak körzetébe tartozó utcákat az alábbi linken találhatja meg:

https://kk.gov.hu/download/c/4f/82000/Gy%C5%91ri%20TK%20iskol%C3%A1k%20felv%C3%A9teli%20k%C3%B6rzete%202020-2021.pdf

 

5. A családban senki nem ért a zenéhez. Beírathatjuk –e a gyermeket ének tagozatra, ha otthon nem tudunk neki az ének-zene tanulásban segíteni?

Ének-zenét tanító pedagógusaink odafigyelnek arra, hogy lehetőség szerint az órákon begyakorolják a tanulókkal mindazokat a tudnivalókat, amik a tantárgy követelményeiben szerepelnek. Így otthon már nem szükséges külön tanulni. Sok tanítványunknak a zene és kottázás területén nincs otthon segítsége, mégis szépen helytáll, és elsajátítja ezt a tudományt.

 

6. Ha 2. osztály végén úgy döntünk, hogy nem szeretnénk tovább tagozaton maradni, akkor másik osztályba kerül a gyermekünk?

 

Nem. Ugyanabban az osztályban marad, mert az osztály egyik fele normál tanterv szerint, a többiek az emelt szintű csoportban tanulják az ének-zenét.

 

7. Kötelező –e a zeneiskola az ének tagozatosoknak?

Nem kötelező.  A zeneiskolai jelentkezés önkéntes.

 

8. Mikor kezdődik Önöknél a nyelvoktatás?

A nyelvoktatás 3. évfolyamon kezdődik heti 2 órában, majd felső tagozaton heti 3 órában.

 

9. Ha a tagozatos ének-zenét választjuk, nem lesz túl megterhelő a gyermeknek az olvasás, írás és számolás tanulása mellett?

 

Első és második osztályban kifejezetten ajánljuk a tagozatos ének-zenét a gyerekeknek. Az iskolai tanuláshoz szükséges képességek terén az ének- zene jó hatással van az emlékezetre, a kreativitásra és a figyelemre is. A zenét tanuló gyerekek sok szempontból előnyt élveznek társaikkal szemben, koncentrációs képességük meghaladja a többiekét, tanulmányi eredményeik jobbak. Sok esetben a matematika és a zene kapcsolatából születnek nagyon jó eredmények. A zene a nyelvi fejlődést is pozitívan befolyásolja. Egyes kutatások szerint  a diszlexia, a diszgráfia és a diszkalkulia kialakulására is ritkább a példa a zenei nevelésben részesült gyermekeknél.