Mobil menü ikon

Pályaorientáció 8. évfolyam

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

MÓDOSÍTÁS!!!

Tisztelt Szülők!

Mint arról már tájékoztattuk Önöket, lehetőségük van gyermekük eredeti felvételi szándékának a módosítására.

Mivel a módosító tanulói adatlapok elkészítésére csupán két nap áll rendelkezésre, kérem, hogy a gyerekek által hazavitt adatbegyűjtő lapot március 18-án, hétfőn küldjék vissza, aláírva.

A módosításhoz kapcsolódó részletes információkat megtalálják az alábbi linken:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2019/KIFIR_kiadvany_20181029.pdf

Tisztelettel:

Reider Szilvia

intézményvezető-helyettes


____________________________________________

A középfokú felvételi eljárással kapcsolatos információk az Oktatási Hivatal honlapján megtalálhatók:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2018_2019beiskolazas

https://www.kir.hu/kir2_kifir

A középfokú felvételi eljárás időbeli ütemezése

A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a 2018/2019. tanévben a tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A teljes táblázat megtalálható a https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2019/Kifir_altisk_jelentkezo_taj_2018_2019.pdf linken.

Jelen dokumentum válogatás, a legfontosabb időpontokat tartalmazza.

Határidők

Feladatok

2018. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2018. november 16.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

2018. december 7.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.

2019. január 19.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

2019. január 19., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

2019. január 24., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2019. február 7.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2019. február 18.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

2019. február 21. - március 14.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2019. március 18.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2019. március 21-22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2019. március 25.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.

2019. április 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2019. május 6. - augusztus 31.

 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
 2019. május 17.  A 2019. május 17-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
 2019. június 1.  A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
 2019. június 20-22.  Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

Eseménynaptár

Közelgő események

Angliai út 2019. szeptember 15. - 2019. szeptember 22.
Nádorvárosi ötpróba 2019. szeptember 27.