Mobil menü ikon

Iskolai Szociális Szolgáltatás

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

 

 

Tájékoztató Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről

 

Tisztelt Szülők!

 

2018. szeptember 1-től hatályos törvény előírja, hogy minden köznevelési intézményben egy fő óvodai és iskolai szociális segítő támogassa a köznevelési intézményben a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetését. Ezen kívül az intézményben segítséget nyújt a gyermekeknek, valamint hozzájuk kapcsolódóan családjaiknak és a pedagógusoknak, a gyermek életét érintő életvezetési, szociális és szocializációs problémák megoldásában.

 

Gyermeke intézményében a Győri Család – és Gyermekjóléti Központ biztosítja ezt a szolgáltatást Raszka Eszter személyében.

 

Fontos tudnivalók:

 

Az óvodai/iskolai szociális segítő a gyermeknek, családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak nyújt támogatást, azáltal, hogy:


Segíti a gyermeket a korának megfelelő, a tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez, a köznevelési intézménybe való beilleszkedéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,


Segíti tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők feltárását és megoldását,


Segíti a gyermek családját és a pedagógust a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében,


Együttműködik az intézmény gyermek-és ifjúságvédelmi feladatot ellátó pedagógusával


Segíti a gyermek családját a gyermek iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,


A segítő részt vállal az intézmény közös mentálhigiéniai-, sport- és kulturális rendezvényeinek, valamint táborok megszervezésében és megrendezésében,


A szociális segítő igény esetén részt vesz a tantestületi és szülői értekezleteken.


A gyermeknek, szülőknek, pedagógusoknak információt nyújtanak az elérhető szociális szolgáltatásokról, a szociális rendszer működéséről, az elérhető egyéb – egészségügyi, jogi, kulturális – szolgáltatásokról.


Szükség esetén delegálják a gyermeket, szülőt a megfelelő intézménybe/szolgáltatásba, segítik az ügyintézést.  


Szakmai konzultációt biztosítanak a pedagógusok számára a gyermekcsoportok működését érintő kérdésekben, különös tekintettel iskolai erőszak, zaklatás témájában.


A gyermek megfigyelése csoporthelyzetben, illetve az osztály/csoport működésének megfigyelése


A gyermekek számára kommunikációs és emocionális készségek, képességek fejlesztését támogató foglalkozások szervezése


Az osztályok, csoportok számára tájékoztató és készségfejlesztő foglalkozás szervezése, különös tekintettel az alábbi témákra: gyermeki és emberi jogok, esélyegyenlősség, digitális biztonság, függőségek, társas kapcsolatok, bántalmazás és konfliktusok kezelése

  

A köznevelési intézményben a szolgáltatást biztosító segítő neve és elérhetősége:

 

Raszka Eszter

e-mail: iskolai11@csgykgyor.hu

tel: 06/20-387-2785

Intézményi fogadóóra: Előre egyeztetett időpontban a fenti elérhetőségeken!

 

Az adatvédelem és a titoktartási kötelezettség tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény rendelkezései, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadóak.

Eseménynaptár

Közelgő események

Rendkívüli felvételi eljárás 2022. május 9. - 2022. június 1.
Osztálykirándulások (május 23. - június 04.) 2022. május 23. - 2022. június 4.
Dzsúdó 2022. május 26.
Papírgyűjtés 7:00-16:00 2022. május 26. 07:00 - 16:00